1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: akademialiderasmartcity.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: ICON STRATEGIES MICHAŁ SOBIŁO ul. Rolnicza 13A, 43-220 Świerczyniec
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: m.sobilo@iconstrategies.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Małgorzata Ciechomska

dyrektorka odpowiedzialna za Smart City w Orange Polska

Małgorzata Ciechomska dołączyła do obszaru IoT Orange Polska w 2020 roku, a od roku 2022 odpowiada za cały obszar marketingu i sprzedaży rozwiązań IoT i Smart Cities. Karierę zawodową zaczynała w branży FMCG, gdzie zajmowała stanowiska w obszarach marketingu, sprzedaży i operacji. Pracując w Orange odpowiadała m.in. za trade marketing produktów i analiz z segmentu usług przedpłaconych a następnie kierowała działem operacyjnym. Jest absolwentką Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej i MBA Apsley Business School. Entuzjastka nowych technologii i ich wykorzystania w różnych aspektach funkcjonowania miasta.

Maciej Mazur

ekspert Big Data Orange

Ekspert Big Data z wieloletnim doświadczeniem w rozwoju spółek z Grupy Orange w sposób organiczny oraz przez akwizycje. Doradza w zakresie rozwoju Big Data oraz Analityki danych klienckich oraz wykorzystania komercyjnych zbiorów danych w tym danych operatorów telekomunikacyjnych.

Andrzej Szarata

WYBITNY EKSPERT ORAZ PRAKTYK W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ MIEJSKĄ

Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W 2006 roku obronił pracę doktorską dotyczącą oceny efektywności parkingów przesiadkowych P&R.  W 2013 roku opublikował monografię habilitacyjną dotyczącą modelowania podróży wzbudzonych. W pracy dydaktycznej prowadzi wykłady z zakresu szeroko pojętych zagadnień transportowych i projektowania dróg oraz jest promotorem prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich o tematyce związanej z analizami transportowymi. Autor ponad 100 publikacji naukowych, obejmujących swym zakresem problematykę modelowania podróży i prognozowania ruchu, budowy i eksploatacji modeli symulacyjnych systemu transportowego, badań i analiz ruchu, zachowań komunikacyjnych i problematyki parkowania. Jest autorem lub współautorem ponad 300 prac projektowych oraz był zaangażowany w wiele projektów finansowanych przez UE.


Wykład:
Zrównoważona, inteligentna mobilność miejska

 W ramach wykładu przedstawione zostaną założenia mobilności w obszarach zurbanizowanych oraz metody i narzędzia wspierania zrównoważonego rozwoju systemu transportowego. Szczególna uwaga będzie poświęcona roli danych transportowych w procesie zarządzania mobilnością miejską.

Sergiusz Parszowski

EKSPERT I DORADCA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

Lider zespołu eksperckiego firmy Instin.pl, prezes think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa. Doradca w sprawach zarządzania miastem, bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego, a także wykorzystania danych i informacji oraz nowoczesnych technologii miejskich. Członek zespołów opracowujących koncepcje „smart cities”, przeprowadzających audyty miejskie oraz rozwijających narzędzia informatyczne wykorzystywane w zarządzaniu miastem. Wśród jednostek samorządowych, dla których realizował projekty i zlecenia są między innymi: Kielce, Przemyśl, Kraków, Siemianowice-Śląskie, Krosno, Rakoniewic, Bolesławiec. Prelegent podczas konferencji i autor publikacji na temat miast inteligentnych.

 Wykład:
Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem miasta w obliczu zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych

 W trakcie zajęć zostaną przedstawione wyzwania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców oraz infrastruktury miejskiej, elementy i zasady zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem oraz przykłady i dobre praktyki związane z zastosowaniem technologii.

Bartłomiej Tkaczyk

RADCA O SPECJALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE SMART CITY

Radca prawny, partner w LEGALLY.SMART Kancelaria adwokatów i radców prawnych. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz studiów podyplomowych MBA oraz Europejskich Stosunków Finansowo – Ekonomiczno – Prawnych. Wieloletni pracownik administracji publicznej szczebla kierowniczego. Członek rad nadzorczych spółek komunalnych.

Zajmuje się obsługą prawną klientów publicznych, prywatnych oraz stowarzyszeń. Doradca w obszarze wdrażania idei Smart City, prawa zamówień publicznych, posiada doświadczenie w doradztwie w przedsięwzięciach partnerstwa publiczno – prywatnego zarówno po stronie publicznej jak i prywatnej. Autor publikacji w pismach samorządowych.

Wykład: Zamówienia publiczne jako narzędzie wdrażania innowacyjnych rozwiązań miejskich.

 Opis: Wykład będzie dotyczył niestandardowych rodzajów zamówień publicznych, takich jak partnerstwo innowacyjne, dialog konkurencyjny, negocjacje. Uczestnicy poznają tematykę oraz przykłady i dobre praktyki w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Małgorzata Czaja

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA GDYNI
DS. OTWARTYCH DANYCH

Pełnomocnik ds. jakości w WIJHARS w Gdańsku od 2005 roku, od 2016 specjalista ds. Smart City. Odpowiedzialna za inwentaryzację miasta pod kątem inteligentnych rozwiązań, ich integrację oraz poszukiwanie nowych technologii mających wpływ na jakość życia mieszkańców Gdyni.

Inicjatorka pierwszej w Polsce certyfikacji miasta na zgodność z międzynarodowym standardem ISO 37120: Zrównoważony rozwój społeczny – Wskaźniki usług miejskich i jakości życia, a także ISO 37122: Zrównoważone miasta i społeczności – wskaźniki dla inteligentnych miast. 

Wykład:
Miasto otwarte – nowy wymiar danych miejskich
 

W trakcie wykładu uczestnicy zapoznają się z tematem rodzaju i źródeł danych miejskich oraz zdobędą wiedzę jak dokonać remanentu danych w jednostkach samorządowych. Ważnym elementem wykładu będzie wiedza na temat zastosowania danych miejskich oraz zasad publikacji i możliwości wizualizacji danych miejskich.

Łukasz Dąbrówka

EKSPERT DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYSAMORZĄDOWEJ ZWIĄZKU MIAST POLSKICH

Certyfikowany facylitator APMG, mediator, trener HRD BP, coach MLC. Doradca strategiczny w Związku Miast Polskich w zakresie współpracy międzysektorowej i międzysamorządowej. Od ponad 12 lat związany aktywnie w procesy wsparcia rozwoju lokalnej społeczności, dialogu, partycypacji. Prowadzi konsultacje, facylitacje, moderacje spotkań w ramach działań realizujących rozwój współpracy lokalnych interesariuszy. Projektuje i wdraża programy rozwoju partycypacji i dialogu lokalnych społeczności oraz wspierania ich w generowaniu rozwiązań w sytuacjach konfliktów.  Współtworzy dokumenty strategiczne, konsultacje społeczne dla samorządów i społeczności lokalnych. Realizował projekty międzynarodowe w ramach programu Leonardo da Vinci w zakresie opracowywania nowych metod wzmacniania kompetencji zawodowych. 

Pasjonat i praktyk rozwoju a przede wszystkim wykorzystania technologii cyfrowych we wzmacnianiu efektywności organizacji, partnerstw oraz społeczności lokalnej. 
  
 

Wykład:

Miasto jako platforma współpracy – administracja, społeczność, nauka, biznes. Partycypacja społeczna angażująca mieszkańców.

Szymon Ciupa

EKSPERT DS. SMART CITY ZWIĄZKU MIAST POLSKICH KOORDYNATOR MERYTORYCZNY

Ekspert ds. smart city i geoinformacji. Autor bloga o miastach inteligentnych www.smartcity-expert.eu. Ekspert ds. smart city Związku Miast Polskich. Ekspert grupy strategicznej Urban Lab Rzeszów. Dyrektor ds. strategii w Smart Factor. 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrażaniu smart city, m.in.  w obszarze wykorzystania cyfrowych danych miejskich w zarządzaniu, projektowania i rozwoju systemów i usług smart city. Realizował projekty z zakresu smart city, geoinformacji, zrównoważonego rozwoju oraz e-administracji dla wielu polskich miast oraz instytucji.  

Współautor podręcznika dla samorządów „Zarządzanie danymi w miastach”. Wykładał m.in. na UAM w Poznaniu oraz UJK w Kielcach. 

Certyfikowany kierownik projektów (PMP). 

Wykład:

Wprowadzenie do miasta inteligentnego. Transformacja cyfrowa miast i zarządzanie danymi.

Tematem wykładu będzie wprowadzenie do miasta inteligentnego. Uczestnicy przejdą przez cały proces transformacji w miasto inteligentne – od diagnozy (gdzie jesteśmy?) i wizję (gdzie chcemy być?) po wdrażanie, reformę usług miejskich i budowę wartości, z korzyścią dla miasta i jego mieszkańców. Poznamy przykłady i dobre praktyki w tym zakresie oraz ekosystem otwartych danych miejskich.